Promotie

De consumptie van eieren in Nederland laat al enige jaren een stijgende lijn zien. U en wij zien graag dat die ontwikkeling zich voortzet. Daarom hebben we begin 2015 de campagne 'Het is altijd weer voor een ei' www.hetisaltijdweervooreenei.nl gelanceerd. Met deze campagne willen we de consumptie van eieren de komende jaren een extra impuls geven. Het streven is dat de Nederlander gemiddeld meer dan 200 eieren per jaar eet. In 2013 was dat nog 195 eieren. In de campagne combineren we productpromotie voor het ei met imagoverbetering voor de sector. Op de website www.verhaalvanhetei.nl leggen we uit hoe de sector in elkaar zit en hoe we werken.

Financiering
In 2015 zijn voor deze campagne bijdragen geïnd bij pluimveehouders en eierpakstations. Tezamen met reserves van het Productschap Pluimvee en Eieren wordt dat budget in de jaren tot en met 2019 aangewend voor product- en sectorpromotie.

Op deze pagina leest u meer over:

Contactpersoon

Ben Dellaert
088 - 998 43 40
info@avined.nl

In augustus hebben we in regionale en nationale media, maar ook in vakmedia veel aandacht kunnen genereren voor het ei.

Tijdens komkommertijd is het soms zoeken voor media om genoeg interessante berichten te plaatsen in kranten, tijdschriften of op hun online nieuwsplatformen.

We informeren u graag over de voortgang van de campagne ‘Het is altijd weer voor een ei’. We willen met deze campagne een extra impuls geven aan de eierverkopen.