Over OVONED

De stichting OVONED is eind 2013 opgericht door LTO/NOP, NVP en ANEVEI om een aantal activiteiten van het PPE specifiek gericht op de eiersector voort te kunnen zetten. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door vertegenwoordigers van deze vier organisaties, hier vindt u de bestuursleden van OVONED. Sinds mei 2015 maakt de COBK, de Centrale Organisatie voor Broedeieren en Kuikens, ook deel uit van het bestuur van OVONED. Uiteraard pakt OVONED alleen die activiteiten op die de organisaties zinvol vinden. Naast OVONED zijn gelijktijdig ook PLUIMNED (gericht op de pluimveevleessector) en AVINED (voor sector overstijgende onderwerpen en algemene ondersteuning) opgericht.

Allereerst fungeert OVONED als overlegplatform voor de eiersector en spreekbuis richting de overheid.
De belangrijkste activiteiten van OVONED zijn op dit moment het beheer van het kwaliteitsschema IKB Ei (zie www.ikbei.nl) en de ontwikkeling van de promotiecampagne “Het is altijd weer voor een EI” (zie www.altijdweervooreenei.nl)

Onderzoek
OVONED en PLUIMNED hebben op 14 april 2018 een algemeen verbindend verklaring (AVV) verkregen voor het onderzoek in de Onderzoeks- en Innovatieagenda Nederlandse Pluimveesector.
Hiermee kan onderzoek gefinancierd worden vanuit de sector, in belang van de sector.
 

Promotie
OVONED werkt daarnaast aan een AVV voor financiering van promotie.

Jaarplan & Jaarverslag
Hier vindt u het jaarplan 2020 en het jaarverslag 2019.

Waar houdt OVONED zich in 2020 mee bezig? De plannen en activiteiten voor 2020 zijn nu terug te vinden in de jaarplannen

 

OVONED heeft kennis genomen van het rapport van Foodlog ‘een veiliger, integere en rendabele ei-keten’ en zal dit uitvoerig bestuderen.

In het jaarverslag 2018 vindt u details en resultaten over de werkzaamheden van stichting OVONED in 2018. In de jaarrekening 2018 vindt u meer informatie over de financiële resultaten.