Bestuursleden

Voorzitter

LTO/NOP
• De heer E. Hubers

Leden

NVP
• Mevrouw H. de Haan (vice voorzitter)
• De heer A. den Herder

LTO/NOP
• De heer H. Bens

ANEVEI
• De heer H. Andela
• De heer R. van Zetten

COBK
• De heer A. Butijn

Secretaris

AVINED
• De heer B.M. Dellaert