Persbericht fipronil 31 juli 2017

Pluimveesector zet zich maximaal in om gevolgen verontreiniging eieren te minimaliseren.

Nieuwegein, 31 juli 2017


De pluimveesector zorgt ervoor dat de eieren die in het schap staan gegarandeerd veilig zijn. Daartoe zijn vandaag nieuwe maatregelen getroffen.

Vorige week al werden eierproducerende pluimveebedrijven geblokkeerd door de NVWA. Dat zijn bedrijven die een behandeling tegen bloedluis hebben laten uitvoeren, waarvan onlangs bleek dat daarbij het verboden middel fipronil is gebruikt.

Inmiddels is bekend geworden dat analyses van eieren van de al geblokkeerde bedrijven in een beperkt aantal gevallen zodanige vervuiling laten zien dat een waarschuwing door de NVWA is uitgedaan. Gelukkig is ieder ei voorzien van een unieke bedrijfscode, waardoor de terugtracering perfect mogelijk is naar de stal op het pluimveebedrijf waar het ei gelegd is. Daarmee kan dus heel gericht gewerkt worden. Overigens had de sector zelf al sinds 22 juli jl. alle eieren geblokkeerd van bedrijven die deze behandeling tegen bloedluis hebben laten uitvoeren. Die eieren zijn vanaf dat moment dus al niet meer in de winkels terecht gekomen.

De sector is slachtoffer geworden van een frauduleuze handeling waar de getroffen pluimveehouders part noch deel aan hebben. Deze getroffen pluimveehouders hebben immers te goeder trouw een bedrijf ingeschakeld voor de behandeling tegen bloedluis, waarbij telkenmale verzekerd werd dat het middel effectief en veilig was. Het lijkt erop dat het product dat is ingezet via Belgiƫ op de Nederlandse markt terecht is gekomen.