OVONED pakt conclusies commissie Sorgdrager op

OVONED onderschrijft de harde maar evenwichtige conclusies van de onderzoekscommissie Sorgdrager en volgt de aanbevelingen die gericht zijn aan de eiersector op.

De aanbevelingen van de commissie Sorgdrager aan de eiersector zijn in lijn met het op 15 mei jl. verschenen rapport van de Werkgroep Versterking Zelfregulering Eierketen (WVZE). De aanbevelingen van de WVZE worden momenteel in hoog tempo uitgevoerd. Zo is recent een meldpunt voor vragen en signalen opengesteld en heeft voedselveiligheid een centrale plek gekregen in IKB Ei. Aan andere aanbevelingen wordt nog hard gewerkt.

Met de uitvoering van de aanbevelingen versterkt OVONED het kwaliteitsschema IKB Ei en krijgt voedselveiligheid topprioriteit. OVONED zorgt in samenwerking met AVINED ook voor een versterking van IKB PSB, het schema voor de pluimveeservicebedrijven. OVONED gaat het uitgebreide rapport van de onderzoekscommissie Sorgdrager nader bestuderen en gebruiken om verdere verbeteringen door te voeren.

Kennis
OVONED is positief over de aanbeveling van de commissie Sorgdrager om meer kennis beschikbaar te stellen aan pluimveehouders op het gebied van voedselveiligheid. Deze aanbeveling, die eerder ook door de WVZE werd gedaan, wordt momenteel door OVONED uitgewerkt.

Toezicht
Informatie- en kennisuitwisseling is van groot belang bij toezicht. OVONED wil graag dat informatie sneller en beter wordt gedeeld tussen NVWA en sector om te voorkomen dat een incident uitgroeit tot een crisis. Ook ondersteunt OVONED de conclusie dat de overheid de toezichthouders in staat moet stellen voedselveiligheid tot topprioriteit te maken.

Contactpersoon

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Eric Hubers, voorzitter OVONED via 06-12 85 99 21 of ehubers@lltb.nl