Jaarverslag & Jaarrekening 2018 stichting OVONED

De stichting OVONED vormt de samenwerking tussen de dragende organisaties: LTO/NOP, NVP, COBK en ANEVEI. OVONED houdt zich onder meer bezig met het kwaliteitsbeleid van de eiersector. Bij besluit van de minister van het toenmalige ministerie van Economische Zaken is OVONED in december 2014 erkend als brancheorganisatie voor de sector eieren en eiprooducten.

OVONED heeft als doel een snelle en adequate dienstverlening aan de totale productiekolom van de verschillende ketens in de pluimveesector om daarmee een duurzame concurrentiepositie te bevorderen.

In 2018 vormden de volgende thema’s de kern van de werkzaamheden:

  • Versterking IKB Ei

  • Regulier beheer van het certificatieschema IKB Ei

  • Toezichtarrangement met overheid

  • Promotie van eieren

  • Onderzoek en innovatie

  • Salmonella aanpak legsector

In het jaarverslag 2018 vindt u verdere details en resultaten. In de jaarrekening 2018 vindt u meer informatie over de financiële resultaten.