Eiersector versterkt borging voedselveiligheid en kwaliteit

De Werkgroep Versterking Zelfregulering Eierketen heeft in zijn vandaag gepresenteerde eindrapport veel aanbevelingen gedaan om de borging van voedselveiligheid en van de kwaliteit in de eierketen te verbeteren. De werkgroep werd ingesteld na een bestuurlijk overleg over de fipronil-affaire tussen de eierketen en de overheid. In de werkgroep waren alle ketenpartijen en de overheid vertegenwoordigd. OVONED heeft als eigenaar van IKB Ei besloten de aanbevelingen over te nemen en op korte termijn uit te voeren.

De werkgroep heeft op 15 mei een persbericht uitgedaan en het eindrapport gepubliceerd.