Beknopt verslag 2017

In 2017 heeft OVONED zich wederom bezig gehouden met de ontwikkeling en het schemabeheer van IKB Ei. De herziening van het IKB Ei schema is in 2017 grotendeels afgerond, met uitzondering van de voorschriften voor pakstations.  De campagne voor eieren en de ontwikkeling van de KIPnet module ‘eistromen’ hebben vertraging opgelopen door werkzaamheden rondom fipronil. Salmonella en de aanpak van Salmonella blijven belangrijk thema’s in de legsector.

In het Jaarverslag 2017 vindt u verdere details en resultaten. In de Jaarrekening 2017 vindt  u meer informatie over de financiële resultaten.