Nieuws

 • 07 mei

  Jaarplannen 2020 gepubliceerd

  Waar houdt OVONED zich in 2020 mee bezig? De plannen en activiteiten voor 2020 zijn nu terug te vinden in de jaarplannen

   

 • 01 aug

  OVONED heeft vertrouwen in ingeslagen weg

  OVONED heeft kennis genomen van het rapport van Foodlog ‘een veiliger, integere en rendabele ei-keten’ en zal dit uitvoerig bestuderen.

 • 20 jun

  Voedselveiligheid is en blijft topprioriteit binnen IKB Ei

  De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft vandaag haar rapport ‘Opkomende voedselveiligheidsrisico’s’ gepubliceerd.

 • 05 apr

  Jaarverslag & Jaarrekening 2018 stichting OVONED

  In het jaarverslag 2018 vindt u details en resultaten over de werkzaamheden van stichting OVONED in 2018. In de jaarrekening 2018 vindt u meer informatie over de financiële resultaten.

 • 25 jun

  OVONED pakt conclusies commissie Sorgdrager op

  OVONED onderschrijft de harde maar evenwichtige conclusies van de onderzoekscommissie Sorgdrager en volgt de aanbevelingen die gericht zijn aan de eiersector op.

 • 24 mei

  Verbeteringen privacybeleid

  Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. We hebben hiervoor een aantal verbeteringen in ons privacybeleid doorgevoerd met betrekking tot:

  transparantie over hoe OVONED uw persoonsgegevens gebruikt;
  duidelijkheid over uw rechten en de verplichtingen van OVONED met betrekking tot uw persoonsgegevens;
  aanvullende informatie over hoe OVONED cookies gebruikt op de website.

 • 15 mei

  Eiersector versterkt borging voedselveiligheid en kwaliteit

  De Werkgroep Versterking Zelfregulering Eierketen heeft in zijn vandaag gepresenteerde eindrapport veel aanbevelingen gedaan om de borging van voedselveiligheid en van de kwaliteit in de eierketen te verbeteren. De werkgroep werd ingesteld na een bestuurlijk overleg over de fipronil-affaire tussen de eierketen en de overheid. In de werkgroep waren alle ketenpartijen en de overheid vertegenwoordigd. OVONED heeft als eigenaar van IKB Ei besloten de aanbevelingen over te nemen en op korte termijn uit te voeren.

 • 11 apr

  Beknopt verslag 2017

  In 2017 heeft OVONED zich wederom bezig gehouden met de ontwikkeling en het schemabeheer van IKB Ei. De herziening van het IKB Ei schema is in 2017 grotendeels afgerond, met uitzondering van de voorschriften voor pakstations.  De campagne voor eieren en de ontwikkeling van de KIPnet module ‘eistromen’ hebben vertraging opgelopen door werkzaamheden rondom fipronil. Salmonella en de aanpak van Salmonella blijven belangrijk thema’s in de legsector.

 • 31 jul

  Persbericht fipronil 31 juli 2017

  Pluimveesector zet zich maximaal in om gevolgen verontreiniging eieren te minimaliseren.

 • 27 jul

  Persbericht: Legsector verbijsterd over gevolgen fipronil bij legbedrijven

  De NVWA heeft een persbericht uitgestuurd waaruit blijkt dat zij vandaag uit voorzorg enkele tientallen legbedrijven geblokkeerd hebben. Het zijn pluimveehouders die via hetzelfde bedrijf in de afgelopen maanden een bloedluis behandeling hebben laten uitvoeren. Bij deze behandeling is mogelijk het middel fipronil gebruikt.

 • 11 dec

  PLUIMNED en OVONED erkend

  Minister Kamp heeft voor de pluimveevleessector Stichting PLUIMNED en voor de sector eieren Stichting OVONED erkend als brancheorganisatie. Overkoepelend zal Stichting AVINED sectorbrede belangen behartigen.