Over OVONED

De stichting OVONED is eind 2013 opgericht door LTO/NOP, NVP en ANEVEI om een aantal activiteiten van het PPE specifiek gericht op de eiersector voort te kunnen zetten. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door vertegenwoordigers van deze vier organisaties, hier vindt u de bestuursleden van OVONED. Sinds mei 2015 maakt de COBK, de Centrale Organisatie voor Broedeieren en Kuikens, ook deel uit van het bestuur van OVONED. Uiteraard pakt OVONED alleen die activiteiten op die de organisaties zinvol vinden. Naast OVONED zijn gelijktijdig ook PLUIMNED (gericht op de pluimveevleessector) en AVINED (voor sector overstijgende onderwerpen en algemene ondersteuning) opgericht.

Allereerst fungeert OVONED als overlegplatform voor de eiersector en spreekbuis richting de overheid.
De belangrijkste activiteiten van OVONED zijn op dit moment het beheer van het kwaliteitsschema IKB Ei (zie www.ikbei.nl) en de ontwikkeling van de promotiecampagne “Het is altijd weer voor een EI” (zie www.altijdweervooreenei.nl)

Erkende branche-organisatie
OVONED is eind 2014 ook door de overheid erkend als branche-organisatie voor de eiersector.
Hiermee heeft OVONED de mogelijkheid om een zgn Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) aan te vragen voor activiteiten ten behoeve van alle bedrijven in de eiersector. Het ministerie van EZ moet hier wel toestemming voor geven.

Onderzoek
OVONED werkt samen met de stichting PLUIMNED aan de aanvraag van een AVV voor het collectief kunnen financieren van veterinair- en praktijk onderzoek ten behoeve van de pluimveesector.

Promotie
OVONED werkt daarnaast aan een AVV voor financiering van promotie.

Jaarplan
Hier vindt u het jaarplan 2019.

2015 was het eerste jaar dat  OVONED na opheffing van het PPE op eigen benen stond. De belangrijkste ontwikkelingen in 2015 waren:

Het jaar 2014 was een overgangsjaar waarbij het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) nog bestond en OVONED verder is ingericht na de oprichting eind 2013.