Nieuws

 • 19 nov

  Onaangekondigde IKB-controles bedrijfshygiëne

  De dreiging van vogelgriep neemt toe nu de vogeltrek is begonnen. Goede hygiëne op uw bedrijf verkleint de kans op een besmetting.

 • 23 okt

  Rectificatie

  De laatste IKB Ei nieuwsbrief 3-2015 over Salmonella onderzoek leghennen was op een tweetal punten niet volledig.

 • 22 okt

  Salmonella onderzoek leghennen

  Uit de IKB Ei controles blijkt dat er toch nog regelmatig vergissingen worden gemaakt bij het Salmonella-onderzoek bij leghennen.

 • 01 aug

  Wijzigingen in IKB Ei per 1 augustus 2015

  Per 1 augustus 2015 worden er enkele wijzigingen doorgevoerd in het IKB Ei schema. In deze nieuwsbrief worden ze kort toegelicht.

 • 13 apr

  Duidelijkheid stalmeting IKB/KAT legbedrijven

  Eén van de speerpunten binnen IKB/KAT is dat niet meer leghennen opgezet mogen worden dan toegestaan. Om vast te stellen hoeveel dat er mogen zijn, dient elke stal bij nieuwbouw of verbouw te worden opgemeten.

 • 11 dec

  PLUIMNED en OVONED erkend

  Minister Kamp heeft voor de pluimveevleessector Stichting PLUIMNED en voor de sector eieren Stichting OVONED erkend als brancheorganisatie. Overkoepelend zal Stichting AVINED sectorbrede belangen behartigen.

Pagina's