Nieuwsbrief IKB Ei Nr. 6 – 2015

Deelnemersbijdrage IKB Ei 2016 
De IKB Ei deelnemersbijdrage voor 2016 is vergeleken met 2015 voor primaire bedrijven (incl. broederijen) verlaagd naar € 160,- per KIP-nummer. Voor pakstations / verzamelaars is de bijdrage ongewijzigd gebleven. De bijdrage is afhankelijk van de binnenlandse afzet. Elk pakstation/verzamelaar zal nog apart geïnformeerd worden over zijn bijdrage voor 2016.

Wilt u meer informatie over de deelnemersbijdrage? Dan kunt u hier verder lezen.

IKB-certificaat leghennen met onbehandelde snavels
In januari 2016 wordt IKB Ei uitgebreid met een vrijwillig certificaat voor koppels leghennen met onbehandelde snavels. Pluimveehouders die dat wensen, kunnen via een dergelijk certificaat een extra garantie geven aan hun afnemers dat de eieren daadwerkelijk afkomstig zijn van hennen met onbehandelde snavels. Dit aanvullende certificaat geldt dus niet voor het hele bedrijf, maar alleen voor de koppel of koppels hennen met onbehandelde snavels. Het Duitse KAT-schema zal in 2016 deze mogelijkheid ook bieden. Met KAT wordt afgestemd hoe de uitvoering zo praktisch en efficiënt mogelijk opgezet kan worden. Begin januari zal hier meer informatie over volgen. Overigens zal in IKB Ei voorlopig geen verbod op het vermarkten van eieren van leghennen met behandelde snavels opgenomen worden.