Beknopt verslag OVONED 2015

2015 was het eerste jaar dat  OVONED na opheffing van het PPE op eigen benen stond. De belangrijkste ontwikkelingen in 2015 waren:

  • Deelname aan IKB Ei bleef hoog en inning deelnemersbijdrage verliep goed.
  • Gesprekken met NVWA over de acceptatie van IKB Ei zijn gestart.
  • Promotiecampagne voor eieren is in 2015 van start gegaan en heeft goede resultaten opgeleverd.
  • Aanvraag AVV ingediend namens PLUIMNED en OVONED. Er heeft meermaals overleg plaats gevonden met EZ over deze AVV. Het proces loopt nog.

U kunt meer lezen over bovenstaande ontwikkelingen in het Jaarverslag 2015. In de Jaarrekening 2015 leest u meer over de financiële resultaten.