Thema's

De Werkgroep Versterking Zelfregulering Eierketen heeft in zijn op 15 mei 2018 gepresenteerde eindrapport veel aanbevelingen gedaan om de borging van voedselveiligheid en van de kwaliteit in de eierketen te verbeteren.

Op de AVINED-website vindt u meer informatie over fipronil.

Hier kunt u ook een overzicht van veelgestelde vragen en contactgegevens van betrokken partijen raadplegen.

Het overzicht wordt regelmatig geüpdatet.

De stichting OVONED is eind 2013 opgericht door LTO/NOP, NVP en ANEVEI om een aantal activiteiten van het PPE voort te kunnen zetten.

IKB Ei is een kwaliteitszorgsysteem voor de productie van eieren. Deelname aan de regeling is vrijwillig. Hier leest u meer over IKB Ei.

De consumptie van eieren in Nederland laat al enige jaren een stijgende lijn zien. U en wij zien graag dat die ontwikkeling zich voortzet.

Nieuws

 • 05 apr

  Jaarverslag & Jaarrekening 2018 stichting OVONED

  In het jaarverslag 2018 vindt u details en resultaten over de werkzaamheden van stichting OVONED in 2018. In de jaarrekening 2018 vindt u meer informatie over de financiële resultaten.

 • 25 jun

  OVONED pakt conclusies commissie Sorgdrager op

  OVONED onderschrijft de harde maar evenwichtige conclusies van de onderzoekscommissie Sorgdrager en volgt de aanbevelingen die gericht zijn aan de eiersector op.

 • 24 mei

  Verbeteringen privacybeleid

  Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. We hebben hiervoor een aantal verbeteringen in ons privacybeleid doorgevoerd met betrekking tot:

 • 15 mei

  Eiersector versterkt borging voedselveiligheid en kwaliteit

  De Werkgroep Versterking Zelfregulering Eierketen heeft in zijn vandaag gepresenteerde eindrapport veel aanbevelingen gedaan om de borging van voedselveiligheid en van de kwaliteit in de eierketen

 • 11 apr

  Beknopt verslag 2017

  In 2017 heeft OVONED zich wederom bezig gehouden met de ontwikkeling en het schemabeheer van IKB Ei.

Meer nieuws

OVONED

Bezoekadres:
Nevelgaarde 20d
3436 ZZ Nieuwegein

Postadres:
Postbus 2703
3430 GC Nieuwegein

Telefoon:
088 - 998 43 40

E-mail:
info@ovoned.nl

Privacybeleid
Privacyverklaring
Cookieverklaring
Disclaimer